Ticket Enquiry

Required fields are marked with *

CANCEL

Stories and Myth with artist Lisa Sanders - Criw Celf Portfolio | Straeon a Myth gyda’r artist Lisa

21st October 2017 | Salford Arts Theatre, United Kingdom


Criw Celf Portfolio  A series of intensive weekend studio courses offered to participants who may sign up to one per term. Who: Years 10 & 11 What: Stories and Myth with artist Lisa Sanders Experimenting with mono-printing and photo collage. A look at how artists Lino Mannocci and Kiki Smith interpret stories through the use of printmaking When: Saturday 21 October, 10.30am - 4pm (1 session)  Where: Parc & Dare, Station Rd, Treorchy CF42 6NL Portffolio Criw Celf  Cyfres o gyrsiau stiwdio penwythnos trylwyr a gynigir i gyfranogwyr gaiff ymgofrestru am hyd at un tymor. Pwy: Blynyddoedd 10 & 11 Beth:  Straeon a Myth gyda’r artist Lisa Sanders Arbrofi â mono-brintio a collage ffotograffau. Golwg at sut y mae’r artistiaid Lino Mannocci a Kiki Smith yn dehongli straeon drwy ddefnyddio gwneud printiau. Pryd: Sadwrn 21 Hydref, 10.30am - 4pm (1 sesiwn)  Ymhle: Parc & Dare, Heol yr Orsaf, Treorci CF42 6NL

More Photos:Similar events